Kennis maken met 't Saam

't Saam, een ruimte waar mensen al meer dan 25 jaar elkaar ontmoeten, bezig zijn hun hobby te beoefenen en hun vrije tijd creatief te besteden..


Onze doelstelling:

Alle inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo motiveren en stimuleren te zoeken naar hun mogelijkheden om, d.m.v. van praktisch gerichte activiteiten en het onderhouden van contacten met anderen, deel te blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer en de zelfredzaamheid te vergroten.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door deze inwoners in de gelegenheid te stellen een hobby uit te oefenen en werkzaamheden te verrichten voor zichzelf en voor de samenleving en kennis te laten maken met technieken, materialen en gereedschappen.


Ons profiel:

Op 7 october 1989 is 't Saam officieel van start gegaan als dorpswerkplaats. Sinds 1 januari 2017 is het een zelfstandige stichting met een aangepaste naam die beter de activiteiten beschrijft:   't Saam, Centrum voor hobby en vrije tijd.
We zijn gehuisvest in een oude boerderij dicht bij het centrum van Mierlo. De boerderij is eigendom van onze gemeente en voor de opening in 1989 volledig gerenoveerd door eigen vrijwilligers.

De creatieve afdelingen worden geleid door vrijwillige begeleiders op wie een beroep gedaan kan worden. Wat minstens zo belangrijk is, is de sfeer en de hulpvaardigheid van de medebezoekers. Zij zijn bereid om met raad en daad te helpen.

In de afdelingen wordt niet alleen creatief gewerkt. De dagdelen worden onderbroken door een koffiepauze, waarin met elkaar gesproken wordt over de dagelijkse zaken.

De kosten zijn gering. Voor de machines en de gebruikte materialen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Benodigde materialen kan men in de werkplaats bestellen of zelf meenemen. Voor de consumpties wordt een klein bedrag gerekend.